Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

 

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL, ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 117/KH - UBND, ngày 3/7/2019; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã có Kế hoạch số 69/KH - SVHTTDL, ngày 6/8/2019  về việc thực hiện "Đề án bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay".

Chiều 3/11, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Hội thảo có sự tham gia của trên 100 khách mời, Ban tổ chức đã nhận được 30 bài tham luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, phòng văn hoá và thông tin, các nhà nghiên cứu. Trong đó, có 10 bài tham luận, 3 ý kiến đóng góp được trực tiếp trình bày tại Hội thảo qua đó góp phần làm rõ hơn về thực trạng, hạn chế, định hướng giải pháp về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu tập hợp hệ thống tư liệu và nghiên cứu, đánh giá giá trị, thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.Nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh hội thảo :

Ông Nguyễn Phúc Hà – Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du Lịch phát biểu khai mạc hội thảo

Toàn cảnh hội Thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Dương Thị Thùy Linh