Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Nghị tập huấn “Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động, dịch vụ thư viện cho trẻ em”

Hội Nghị tập huấn

“Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động, dịch vụ thư viện cho trẻ em”

 

Trong 02 ngày 25/5/2022 và 26/5/2022; Đại diện Ban Lãnh đạo, viên chức các phòng nghiệp vụ Thư viện tỉnh Lạng Sơn tham dự Hội nghị tập huấn “Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động, dịch vụ thư viện cho trẻ em” tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại Hội nghị tập huấn học viên đã được nghe các giảng viên trao đổi và chia sẻ 04 chuyên đề liên quan đến các nội dung: Quy định của pháp luật và định hướng của nhà nước về tổ chức phục vụ trẻ em của thư viện; khái quát về phương pháp tổ chức các hoạt động đọc sách dành cho trẻ em; phương pháp trưng bày giới thiệu sách và các hoạt động tương tác với sách; chia sẻ kinh nghiệm tạo không gian đọc sách cho trẻ và tổ chức cuộc thi đóa hoa đồng thoại cho thiếu nhi.