Skip to main content
Tin nội bộ

Văn hoá các dân tộc Xứ Lạng - Tiềm năng lớn để phát triển du lịch

Tin nội bộ

Bánh cuốn Lạng Sơn

Bánh cuốn: Vâng, bánh cuốn có gì là lạ, khắp nước Việt Nam nơi nào cũng có, ấy vậy mà tại một số đường phố ở Hà Nội cũng có treo tấm biển “Bánh cuốn lạng Sơn”. Bánh cuốn Lạng Sơn có những vị riêng mà không nơi nào có được.
Tin nội bộ

Liên hệ

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Điạ chỉ: Số 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253; Fax: 025 3810971;
Tin nội bộ

Thông tư hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá

Subscribe to Tin nội bộ
Số tư liệu: 96/2006/TT-BTC
Ngày ban hành: 16-10-2006
Tệp đính kèm:

Thông tin đối ngoại

Thư viện video

Thư viện ảnh

Thông tin Doanh nghiệp

Tin đoàn thể