Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổ biên tập on 12 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
43/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH huong uoc quy uoc 2021.docx 27.24 KB