Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổ biên tập on 19 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
53/QĐ-SVHTTDL
Ngày ban hành
Ngày ban hành