Skip to main content
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG
Submitted by Tổ biên tập on 6 December 2020
Số hiệu văn bản
130/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành
30/10/2020
Ngày hiệu lực
30/10/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc