Skip to main content
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG
Submitted by Tổ biên tập on 6 December 2020
Số hiệu văn bản
93/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành
18/08/2020
Ngày hiệu lực
18/08/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc