Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổ biên tập on 5 October 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
82/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH ứng dụng cntt năm 2021.docx 36.91 KB