Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổ biên tập on 22 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
87/TB-SVHTTDL
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Thông báo KLGB Tuần 29.doc 66.5 KB