Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổ biên tập on 15 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
776/SVHTTDL-TTr
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Thực hiện NQ84.doc 35.5 KB