Skip to main content
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG
Submitted by Tổ biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
18/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành
09/12/2016
Ngày hiệu lực
19/12/2016
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm