Skip to main content
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG
Submitted by Tổ biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
31/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành
21/07/2017
Ngày hiệu lực
24/07/2017
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm