Skip to main content
Submitted by Tổ biên tập on 29 August 2019
Số hiệu văn bản
13/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành
10/12/2018
Ngày hiệu lực
20/12/2018
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm