Skip to main content
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG
Văn bản điều hành
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
01/2011/TT-BTTTT Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
06/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
10/2014/QĐ-UBND 30/06/2014 Quyết định Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Lạng Sơn
21/2016/QĐ-UBND 06/05/2016 Quyết định Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
05/2016/NĐ-HĐND 29/07/2016 Nghị quyết Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
18/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nghị quyết Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu; chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn
52/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Quyết định Quyết định về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn; Sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
14/2017/QĐ-UBND 17/04/2017 Quyết định Quyết định Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu; chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn
30/2017/NQ-HĐND 21/07/2017 Nghị quyết Nghị quyết Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31/2017/NQ-HĐND 21/07/2017 Nghị quyết Nghị quyết về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
43/2017/QĐ-UBND 14/09/2017 Quyết định Quyết định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh; Di tích lịch sử; Công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
63/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/2018/NQ-HĐND 10/12/2018 Nghị quyết Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/2019/QĐ-UBND 31/05/2019 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
14/2020/QĐ-UBND 02/04/2020 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
04/2020/TT-BVHTTDL 06/08/2020 Công văn THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
93/2020/NĐ-CP 18/08/2020 Nghị định QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THƯ VIỆN
54/2020/TT-BVHTTDL 28/08/2020 Quy định QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
06/2020/TT-BVHTTDL 08/09/2020 Công văn THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Nghị định SỬA ĐỔI BỔ XUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 24/2014/NĐ-CP NGÀY 04/4/2014
07/2020/TT-BVHTTDL 15/10/2020 Công văn THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG TẬP HUẤN CHO NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN VÀ NỘI DUNG HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG AN TOÀN CHO NGƯỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
23/2021/NQ-HĐND 20/12/2021 Quy phạm QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC THU PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
363/VBHN-BVHTTDL 08/02/2022 Nghị định NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
30/2022/NĐ-CP 19/05/2022 Nghị định Nghị định Quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
24/KH-SVHTTDL 10/02/2023 Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2023
25/KH-SVHTTDL 12/02/2023 Kế hoạch Kế hoạch Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023
180/SVHTTDL-QLVHGĐ 13/02/2023 Công văn V/v triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
182/SVHTTDL-QLVHGĐ 13/02/2023 Công văn V/v triển khai tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (giai đoạn 2)
179/SVHTTDL-QLVHGĐ 13/02/2023 Công văn V/v triển khai quán triệt, thông tin tuyên truyền, nắm bắttình hình, định hướng nhận thứcdư luận xã hội vềtriển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 của Chính phủ
181/SVHTTDL-QLVHGĐ 13/02/2023 Công văn V/v triển khai tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khách sạn, sân Golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
196/SVHTTDL-VP 15/02/2023 Công văn V/v lập danh mục hồ sơ công việc năm 2023
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
08/2007/TT-BTNMT 01/12/2016 Nghị định Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
08/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
Văn bản liên quan khác
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
17/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
10 /NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về việc đặt tên đường, phố tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn