Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
21/ĐL-SVHTTDL 30-10-2020 ĐIỀU LỆ Giải Bóng chuyền hơi tỉnh Lạng Sơn năm 2020
22/ĐL SVHTTDL 30-10-2020 ĐIỀU LỆ Giải Vô địch và Trẻ Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
1254/SVHTTDL-QLVHGĐ 29-10-2020 Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội đảng bộ các cấp và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
89/KH-SVHTTDL 28-10-2020 KẾ HOẠCH Triển khai Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 202
1240/SVHTTDL-QLVH&GĐ 27-10-2020 Triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2020)
1238/SVHTTDL-QLVHGĐ 27-10-2020 Tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý việc treo biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới
1213/SVHTTDL-QLVH&GĐ 20-10-2020 Triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 189 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2020)
86/KH-SVHTTDL 15-10-2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giái thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
83/KH-SVHTTDL 02-10-2020 KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
82/KH-SVHTTDL 02-10-2020 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số năm 2021