Skip to main content
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2034/SVHTTDL-QLVHGĐ 28-11-2023 Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
495/QĐ-SVHTTDL 27-10-2023 Thể lệ, quy chế Hội thi tuyên truyền, hướng dẫn du lịch Lạng Sơn năm 2023
155/TB-SVHTTDL 27-10-2023 Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức Hội thi tuyên truyền, hướng dẫn du lịch Lạng Sơn năm 2023
1773/SVHTTDL-QLVHGĐ 25-10-2023 tuyên truyền hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2023
1764/SVHTTDL-QLVHGĐ 24-10-2023 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
1725/SVHTTDL-QLVHGĐ 19-10-2023 CV quán triệt, thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2025)
1711/SVHTTDL-QLVHGĐ 18-10-2023 Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 192 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; 114 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
1611/SVHTTDL-QLVHGĐ 05-10-2023 Công văn về việc Nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo c
1604/SVHTTDL-QLVHGĐ 05-10-2023 Công văn triển khai tuyên truyền cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
1570/SVHTTDL-QLVHGĐ 29-09-2023 Công văn Triển khai thực hiện một số nội dung sau chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng