Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
33/SVHTTDL-QLVHGĐ 13-01-2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1472/SVHTTDL-QLVHGĐ 16-12-2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/01/1946 - 06/01/2021)
1438/SVHTTDL-QLDL 09-12-2020 V/v đăng ký thông tin mở tài khoản sử dụng trang website www.quanlyluhanh.vn
24/ĐL-SVHTTDL 03-12-2020 ĐIỀU LỆ Giải Việt dã tỉnh Lạng Sơn năm 2020
1380/SVHTTDL-QLVHGĐ 25-11-2020 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
1361/SVHTTDL-QLVHGĐ 18-11-2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
1343/SVHTTDL-QLVHGĐ 14-11-2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020
401/QĐ-SVHTTDL 05-11-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn vận động viên tham gia Giải Bóng chuyền hơi tỉnh Lạng Sơn năm 2020
1284/SVHTTDL-QLVHGĐ 03-11-2020 Triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)
394/QĐ-SVHTTDL 30-10-2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn