Skip to main content
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
131/TB-SVHTTDL 06-09-2023 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL năm 2023
331/QĐ-SVHTTDL 22-07-2023 QUYẾT ĐỊNH, THỂ LỆ, KẾ HOẠCH Cuộc thi giọng hát hay tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2023
288/QĐ-SVHTTDL 05-07-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Môn Yoga; Zumba Dance
88/TB-SVHTTDL 04-07-2023 THÔNG BÁO Kết quả tổ chức giải Bơi Thanh, thiếu niên tỉnh Lạng Sơn năm 2023
1007/TB-SVHTTDL: 30-06-2023 THÔNG BÁO Triệu tập thi sính tham sự Hội thi nghiệp vụ buồng tỉnh Lạng Sơn năm 2023
114/KH-SVHTTDL 13-06-2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi nghiệp vụ buồng tỉnh Lạng Sơn năm 2023
01/BC-SVHTTDL 03-01-2023 Báo cáo tài chính năm công khai năm 2023
114/KL-SVHTTDL 30-09-2022 KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa - gia đình, thể dục - thể thao, du lịch tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình
109/TB-SVHTTDL 19-09-2022 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022
270/QĐ-SVHTTDL 15-09-2022 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị SNCL năm 2022