Skip to main content
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ chức triển khai xây dựng các mô hình Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 26 /KH-SVHTTDL, ngày 12/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch về việc thực hiện dự án số 6, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền năm 2023; Từ đầu năm đến nay, Trung tâm VHNT tỉnh đã phối hợp với Phòng VH-TT; Trung tâm VH,TT&TT các huyện, thành phố tổ chức khảo sát địa điểm, lựa chọn các loại hình văn nghệ dân gian, và các đối tượng, nghệ nhân tham gia xây dựng mô hình câu lạc bộ. Số lượng mô hình CLB triển khai thành lập trong năm 2023 là 10 mô hình.

Việc xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian cho các dân tộc thiểu số tại tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương; thông qua đó, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh.  Đồng thời, tăng cường mối đoàn kết dân tộc, đặc biệt đối với thanh niên (lớp trẻ) qua các hoạt động đa dạng như: sinh hoạt văn hóa, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, các phong tục tập quán mang đậm bản sắc mỗi dân tộc; tạo điều kiện cho cộng đồng được giao tiếp, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống của mình.

Sau một thời gian chuẩn bị, Đến nay Ban tổ chức Dự án đã tổ chức khai mạc " Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian” được 5 mô hình tại các xã Đình Lập, huyện Đình Lập, Xã Thống Nhất huyện Lộc Bình, Xã Thiện Thuật huyện Bình Gia, Xã Hội Hoan huyện Văn Lãng, Xã Tân Thành huyện Cao Lộc, Xã Điềm He huyện Văn Quan. Với số lượng hội viên tham gia mỗi CLB ở các huyện là 40 - 45 Hội viên là cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, Trưởng thôn bản và đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các lứa tuổi, ngành nghề khác nhau tại xã.

Sau lễ khai mạc, các CLB đi vào tập huấn với sự truyền dậy trực tiếp của NSND Triệu Thuỷ Tiên, Các nghệ nhân: Vi Thị Cừ, Lăng Thị Mai, Lương Thị Tuyền, Hoàng Văn Đài với các nội dung truyền dạy về múa sư tử, các làn điệu hát then đàn tính, cỏ lẩu, quan làng, phong slư và hát sli lượn.  Đến nay đã có 02 CLB báo cáo kết quả và tổ chức Lễ ra mắt thành lập đó là Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Tày, xã Đình Lập, huyện Đình Lập và  Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Tày, Nùng  xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng.

Thông qua các đợt tập huấn này, cán bộ văn hóa xã, các nghệ nhân, hội viên CLB có cơ hội được tiếp cận, nắm bắt các kiến thức về công tác quản lý văn hóa ở cơ sở; đồng thời trang bị kiến thức cơ bản về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Các hội viên được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích trong việc nâng cao ý thức trao  truyền- tiếp nhận về kỹ năng truyền đạt cho các thế hệ....

Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh tiếp tục khảo sát và tham mưu xây dựng các mô hình điểm dự kiến tại các xã như: Xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, Xã Nhất Tiến huyện Bắc Sơn, Xã Cao Minh huyện Tràng Định, Xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng.

                                             Lý Lan – Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh.