Hưởng ứng đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 01/5, 7/5, 19/5 năm 2023 Đội Chiếu bóng lưu động huyện Cao Lộc đã thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền đến bà con nhân dân huyện Cao Lộc nhân dịp các Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); Kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2023); Kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2023).

Với tinh thần trách nhiệm cao của Đồng chí Mã Xuân Hòa Phụ trách đội Chiếu bóng Cao Lộc đã liên hệ công tác với các Ủy ban nhân dân các xã như: Thạch Đạn, Xuất Lễ, Cao Lâu, Thụy Hùng…Trực tiếp liên hệ các trưởng thôn như: thôn Bản Rằn, Bản Xâm, Nà Sla, Nà Va, Bản Vàng, Bản Đon, Pá Cuông, Nà Lại…

Được sự giúp đỡ của UBND Xã và các Trưởng thôn, đội Chiếu bóng lưu động đã tuyên truyền và chiếu phim phục vụ bà con nhân dân hết sức chu đáo, tận tình và được bà con nhân dân ủng hộ tham gia, theo dõi các buổi tuyên truyền và các bộ phim diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi. Đội Chiếu bóng lưu động cũng đã thực hiện các buổi chiếu theo đúng quy trình và chuyên nghiệp để tạo cho bà con có được buổi nghe và xem tuyên truyền, giải trí ý nghĩa và sâu sắc, đặc biệt không chỉ riêng thế với công tác đã và đang thực hiện về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023 Đội Chiếu bóng cũng đã chọn chiếu những bộ phim phù hợp với những thôn đang chuẩn bị về đích nông thôn mới tạo cho bà con nhân dân hiểu hơn về đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Đội Chiếu bóng lưu động huyện Cao Lộc luôn hết sức nỗ lực tuyên truyền, chiếu phim phục vụ bà con nhân dân nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước, giáo dục tư tưởng chính trị truyền thống lịch sử , văn hóa , góp phần củng cố bồi đắp niền tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng