Ngày 20/9/2022, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi Công đoàn tham gia cải cách hành chính và văn hóa công sở với sự tham gia của gần 400 đoàn viên đến từ 45 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Theo kế hoạch, Hội thi sẽ diễn ra qua 2 vòng, vòng loại và vòng chung khảo. Đối với vòng loại, các đội tham gia các phần thi: phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức chung và phần thi trả lời nhanh. Sau khi kết thúc vòng loại, Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn 10 đội có kết quả tốt nhất vào vòng chung khảo.

Hội thi Công đoàn tham gia cải cách hành chính và văn hóa công sở nhằm tích cực góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo; phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở…; nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, liêm chính, minh bạch, hiệu quả trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, phục vụ xã hội; thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nếp sống văn hóa ứng xử của đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh và phần thi của công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: