Ngày 13/01/2022, đồng chí Hoàng Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cùng các thành viên Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn đã có buổi làm việc trực tuyến với ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và cán bộ của Văn phòng.