Ngày 22/4/2021, Trung tâm Phát Hành phim và Chiếu bóng phối hợp với Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn Tổ chức Chương trình ngoại khóa- Triển lãm giới thiệu di sản văn hóa Tày Nùng tỉnh Lạng Sơn, Câu lạc bộ “Em yêu Lịch sử” và chiếu phim lưu động tại trường Phổ thông DTNT THCS huyện Đình Lập.

 

 

Sau buổi Triển Lãm và tham gia câu lạc bộ “ em yêu lịch sử” các em học sinh được nghe Tuyên truyền phòng chống Bạo Lực học Đường và thưởng thức Bộ phim giải trí của Điện Ảnh Việt Nam với tựa đề: " Sứ Mệnh Tình Yêu".\