Sáng 30/3/2021, xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện đã đến phục vụ các em học sinh Trường THCS xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng.