Ngày 05/03/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự và giám sát Hội nghị có Đồng chí Hứa Văn Đại, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban phong trào - Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Tại Hội nghị, các cử tri đã được phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tiểu sử tóm tắt của các đồng chí được dự kiến giới thiệu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

 Description: z2362782486065_21f739c442ff993f9e43325144d93b72.jpg

Cử tri Hội nghị giơ tay biểu quyết ý kiến  (Nguồn ảnh: Vi Anh Thắng)

Với tinh thần thảo luận dân chủ, khách quan, các cử tri đều đồng thuận nhất trí hai đại biểu đều đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% đại biểu dự Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Vy Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Di tích, Bảo tàng tỉnh giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nguyễn Thị Lương Linh – Văn phòng Sở VHTTDL