Thực hiện Công văn số : 36/CĐCSSVHTTDL, ngày 11/12/2020 của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2020. Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Chiều ngày 28/12/2020 Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tiến hành Hội nghị CBVC - LĐ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Phan Văn Hòa- PGĐ Sở VHTT&DL, đ/c Hoàng Gia Tôn- Chủ nhiệm UB kiểm tra công đoàn, Ủy viên BCH công đoàn cơ sở cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Bảo tàng

Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBVC - LĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020; Báo cáo công khai tài chính của chính quyền và công đoàn; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2020. Hội nghị thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung trong các quy chế của đơn vị; tổ chức phát động và ký cam kết thi đua năm 2021.

 

HNCCVC20202.jpg

Toàn cảnh Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2020

 

Năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức người lao động đơn vị, Bảo tàng tỉnh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đ/c Phan Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu tại Hội nghị

 

Kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:

- Công tác nghiệp vụ Bảo tàng

+ Mở cửa Nhà trưng bày Bảo tàng phục vụ 13.581.000/11.000.000 lượng khách tham quan (vượt 23 % chỉ tiêu kế hoạch đề ra)

- Trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh 4/2 cuộc (vượt chỉ tiêu 100% so với kế hoạch đề ra).

- Trưng bày triển lãm lưu động tại các huyện trong tỉnh: 7/4 cuộc (vượt chỉ tiêu 75% so với kế hoạch đề ra).

+ Hoàn thiện 01 gian trưng bày chuyên đề và thực hiện chỉnh lý trưng bày ảnh, tài liệu, hiện vật tại 03 cơ sở gồm nhà lưu niệm Hồ Chí Minh huyện Tràng Định, Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri, Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn được giao ngoài kế hoạch đã được đơn vị hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Công tác kiểm kê - bảo quản

+ Trong năm thực hiện nhập 230 tài liệu hiện vật gốc, 306 hiện vật tham khảo, 474 file ảnh tư liệu vào kho bảo tàng.

+ Lập 92 bộ hồ sơ hiện vật, đăng ký kiểm kê 205 đơn vị tài liệu hiện vật; 303 phiếu ảnh; 57 tư liệu và tài liệu chuyên ngành. Xây dựng mới 3 sưu tập hiện vật kho.

+ Tổng kiểm kê toàn bộ kho hiện vật. Rà soát, sàng lọc từng bước phân loại lại kho hiện vật.

+ Hoàn thành biên dịch 9 hiện vật có minh văn chữ Hán, 42 trang tư liệu Hán Nôm cổ. Sưu tầm khai thác bổ xung tư liệu, ảnh tư liệu cho kho cơ sở phục vụ vụ công tác nghiên cứu, trưng bày.

- Hoạt động nghiệp vụ di tích:

+ Hoàn thiện 01 bộ hồ sơ khoa học di tích Thủy Môn Đình trình xếp hạng cấp Quốc gia năm 2020.

+ Hoàn thành công tác điền dã, kiểm kê Trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tại 11 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động di tích và công tác chuẩn bị Lễ hội Xuân tại một số di tích trên địa bàn tỉnh

+ Phối hợp kiểm tra, đánh giá thực trạng các hạng mục đã tu bổ tôn tạo đối với điểm di tích

+ Phối hợp thực hiện kiểm tra sản phẩm trích đo địa chính và thẩm định hồ sơ đất đai tại 08 điểm di tích đã xếp hạng các cấp trên địa bàn huyện Chi Lăng

+ Phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hữu Lũng thực hiện công tác lập hồ sơ khoa học 02 di tích trình xếp hạng di tích cấp tỉnh.

+ Sưu tầm ảnh, video clip về di sản văn hóa then Tày- Nùng, lập danh sách các nghệ nhân then để chuẩn bị cho công tác triển lãm tại Lễ đón bằng ghi danh của UNESCO đối với di sản then tại tỉnh Tuyên Quang.

 

HNCCVC20201.jpg

Tại Hội nghị đồng chí Phan Văn Hòa biểu dương những kết quả của đơn vị đã đạt được trong năm 2020 và trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

                                               

 

 

                                                                             Bùi Thị Thủy

                                                                         Bảo tàng Lạng Sơn