TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NÂNG CAO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Trong 02 ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2020 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Khai mạc lớp tập huấn Nâng cao nghiệp vụ xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng cho các cán bộ viên chức, làm công tác biên tập, dàn dựng thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện,thành phố.

Tới dự có ông Nguyễn Phúc Hà Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; Ban Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và toàn thể 30 học viên là cán bộ Trung tâm Văn hóa- Thể thao, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông 11 huyện, thành phố; cán bộ làm công tác văn hóa tại một số xã có phong trào văn nghệ quần chúng phát triển thuộc các huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Bình Gia, Văn Quan.

Đ/c Nguyễn Phúc Hà - Giám đốc Sở VH,TT và DL phát biểu

Phát biểu tại lớp tập huấn, Ông Nguyễn Phúc Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tập huấn trong quá trình thực hiện các chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác biên tập, dàn dựng chương trình tại cơ sở là rất cần thiết nhằm. Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên hiểu sâu hơn về một số kỹ năng về tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng; nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về kĩ năng quản lý, hướng dẫn, tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng tại địa phương.