Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

BẢO TÀNG TỈNH PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM PHP&CB TỔ CHỨC TRIỂN LÃM GIỚI THIỆU DI SẢN VĂN HÓA VÀ CHIẾU PHIM TUYÊN TRUYỀN

BẢO TÀNG TỈNH PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM PHP&CB TỔ CHỨC TRIỂN LÃM GIỚI THIỆU DI SẢN VĂN HÓA VÀ CHIẾU PHIM TUYÊN TRUYỀN

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg, ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính  phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện,  bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2021của đơn vị; Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày Quốc tế Bảo tàng (18/05/1977 - 18/05/2021); Kỷ niệm  68 năm thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam, hướng đến Kỷ niệm 46 năm ngày giải  phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975; 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ  Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021). Ngày 3 tháng 4 năm 2021,  Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm phát hành  phim và chiếu bóng  thực hiện Triển lãm giới thiệu di sản văn hóa dân tộc  Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn và Chiếu phim lưu động tại trường Phổ thông DTNT huyện  Cao Lộc.

Nội dung triển lãm gồm 2 phần:

- Phần I: Di sản văn hóa vật thể, phi vật thể dân tộc Tày

- Phần II: Di sản văn hóa vật thể, phi vật thể dân tộc Nùng

Thông qua triển lãm nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” tạo không khí sôi nổi trong học tập và rèn luyện của học sinh trong hệ thống Giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời đây còn là dịp để các em học sinh được trải nghiệm, bổ sung những kiến thức về di sản văn hóa dân tộc của địa phương. Qua đó tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bảo tàng, Trung tâm PHPCB với các trường học trên địa bàn tỉnh, nhằm đa dạng hoá công tác giáo dục công chúng. Góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh và những giá trị tài liệu, hiện vật hiện đang lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Lạng Sơn nói riêng và của dân tộc nói chung.

 

Một số hình ảnh của hoạt động:

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó