Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển lãm chuyên đề: “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử

 

BẢO TÀNG TỈNH LẠNG SƠN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ “QUỐC HỘI VIỆT NAM – NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ”

 

Căn cứ kế hoạch số: 28/KH-SVHTTDL, ngày 05/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn về triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cổng chào triển lãm

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển lãm chuyên đề: “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”, nhằm tuyên truyền, giới thiệu tới nhân dân về vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, những kết quả đạt được của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức và tài xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2021. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức  của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; giúp nhân dân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử.