Skip to main content
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 190 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN (04/11/1831-04/11/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
tháng 7/2022 07-07-2022 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2022
Tháng 6/2022 05-06-2022 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2022
Tháng 5/2022 06-05-2022 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2022
Tháng 4/2022 04-04-2022 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2022
Tháng 3/2022 02-03-2022 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2022
Tháng 02/2022 02-02-2022 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2022
Tháng 01/2022 02-01-2022 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2022
tháng 12 02-12-2021 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2021
Tháng 11 06-11-2021 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2021
Tháng 10 04-10-2021 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2021