Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
81/SVHTTDL-QLVHGĐ 20-01-2021 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
86/SVHTTDL-QLVHGĐ 20-01-2021 Khai thác Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2021)
69/SVHTTDL-QLVHGĐ 19-01-2021 Triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
33/SVHTTDL-QLVHGĐ 13-01-2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1472/SVHTTDL-QLVHGĐ 16-12-2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/01/1946 - 06/01/2021)
1438/SVHTTDL-QLDL 09-12-2020 V/v đăng ký thông tin mở tài khoản sử dụng trang website www.quanlyluhanh.vn
24/ĐL-SVHTTDL 03-12-2020 ĐIỀU LỆ Giải Việt dã tỉnh Lạng Sơn năm 2020
1380/SVHTTDL-QLVHGĐ 25-11-2020 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
1361/SVHTTDL-QLVHGĐ 18-11-2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
1343/SVHTTDL-QLVHGĐ 14-11-2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020