Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
70/KH-SVHTTDL 24-07-2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
70/KH-SVHTTDL 24-07-2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
236/QĐ-SVHTTDL 21-07-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn Yoga
776/SVHTTDL-TTr 15-07-2020 Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
777/PĐTĐ-SVHTTDL 15-07-2020 Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025
762/SVHTTDL-QLVHGĐ 14-07-2020 Triển khai công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020); QK nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
762/SVHTTDL-QLVHGĐ 14-07-2020 Thông tin, tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, trong giai đoạn 2020 - 2025
764/SVHTTDL-QLVHGĐ 14-07-2020 Triển khai công tác tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020)
11/ĐL-SVHTTDL 14-07-2020 ĐIỀU LỆ Giải Vovinam Học sinh, Sinh viên tỉnh Lạng Sơn Lần thứ II năm 2020
43/HD-SVHTTDL 28-04-2020 HƯỚNG DẪN Về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn