Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
408/SVHTTDL-QLDL 09-04-2021 V/v triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân,buồng, bàn năm 2021
405/SVHTTDL-VP 08-04-2021 Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
40/KH-SVHTTDL 30-03-2021 KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn năm 2021
55/QĐ-SVHTTDL 23-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
303/SVHTTDL-QLVHGĐ 23-03-2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại bảo tàng, di tích
53/QĐ-SVHTTDL 19-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Thương Gia
242/SVHTTDL-QLVHGĐ 09-03-2021 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021
188/BCĐ ĐHTDTT 23-02-2021 V/v tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, hoạt động thể thao tập trung đông người
184/SVHTTDL-QLVHGĐ 22-02-2021 V/v triển khai tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/ 2021)
179/SVHTTDL-QLVHGĐ 22-02-2021 V/v triển khai tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021