Skip to main content
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 190 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN (04/11/1831-04/11/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1656/SVHTTDL-QLDL 02-12-2021 V/v đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch
1657/SVHTTDL-QLDL 02-12-2021 VB triển khai Nghị định 94/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành
1659/SVHTTDL-QLDL 02-12-2021 Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho HDV
1653/SVHTTDL-QLVHGĐ 01-12-2021 Công văn triển khai tuyên truyền thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT
1643/SVHTTDL-QLVHGĐ 30-11-2021 Công văn tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
1611/SVHTTDL-QLVHGĐ 26-11-2021 Công văn tuyên truyền thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022
1621/SVHTTDL-QLVHGĐ 26-11-2021 Công văn triển khai tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TU,ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025
1561/SVHTTDL-QLVHGĐ 18-11-2021 Công văn tuyên truyền Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 (Từ ngày 10/11 - 10/12/2021)
1534/SVHTTDL-QLDL 13-11-2021 triệu tập thí sinh tham dự Hội thi nghiệp vụ lễ tân, phục vụ bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
1522/SVHTTDL-VP 11-11-2021 Công văn về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Đế án, Tờ trình, QĐ quy định Thư viện, TTVHNT tỉnh.doc
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).