Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
61/TB-SVHTTL 08-06-2021 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban Tuần 23 (ngày 07/6/2021)
60/TB-SVHTTDL 26-05-2021 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
115/KH-UBND 22-05-2021 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
53/TB-BTC 18-05-2021 THÔNG BÁO Tạm hoãn tổ chức thi đấu môn Bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứIX năm 2021
42/TB-SVHTTDL 06-04-2021 THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban Tuần 14 (ngày 05/4/2021)
35/TB-SVHTTDL 24-03-2021 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban Tuần 12 (ngày 22/3/2021)
53/QĐ-SVHTTDL 19-03-2021 Thông báo Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Thương Gia
22/TB-SVHTTDL 02-03-2021 THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban Tuần 09 (ngày 01/3/2021)
19/TB-SVHTTDL 02-02-2021 THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần 05 (ngày 01/02/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
152/TB-SVHTTDL 17-11-2020 THÔNG BÁO Kết luận của Đc Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần 47 (ngày 16/11/2020)