Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
35/TB-SVHTTDL 17-05-2022 Thanh tra Sở.Thông báo lịch thanh tra, kiểm tra tháng 5 năm 2022
27/TB-SVHTTDL 19-04-2022 Thanh tra Sở.Thông báo lịch kiểm tra tháng 4 năm 2022
07/TB-SVHTTDL 12-01-2022 THÔNG BÁO Về việc áp dụng mức thu phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022
02/TB-TTr 10-01-2022 Thông báo lịch kiểm tra tháng 01 năm 2022
167/TB-SVHTTDL 31-12-2021 Thông báo Thể lệ tổ chức Cuộc thi Vườn cây Hoa Đào đẹp và Cây Hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Nhâm Dần năm 2022
160/TB-SVHTTDL 02-12-2021 THÔNG BÁO SỐ 01: Một số vấn đề cần lưu ý trong tổ chức và tham gia thi đấu môn Bóng đá Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022
03-11-2021 VIỆN BẢO TỒN DI TÍCH CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TU BỔ DI TÍCH KHÓA 2 NĂM 2021
148/TB-SVHTTDL 02-11-2021 Thông báo số 3 bổ sung cách đánh giá thành tích toàn đoàn
145/TB-SVHTTDL 27-10-2021 Thông báo số 2 của BCĐ Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022
1347/SVHTTDL-QLDL 07-10-2021 thông báo triển khai tổ chức Hội thi nghiệp vụ Lễ tân, phục vụ bàn năm 2021