Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
88/TB-SVHTTDL 28-07-2020 THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần 31 (ngày 27/7/2020)
87/TB-SVHTTDL 22-07-2020 THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần 29
17-07-2020 Danh sách hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020
10-07-2020 Thông báo danh sách hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020
85/KL-SVHTTDL 08-07-2020 Kết luận Thanh tra Về việc thanh tra trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn trong lĩnh văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng
77/TB-SVHTTDL 19-06-2020 Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
14 /TB-BCĐ 05-02-2020 Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
11 /TB-SVHTTDL 20-01-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần 04 (ngày 20/01/2020)
02 /TB-SVHTTDL 07-01-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần 02 (ngày 06/01/2020)
150 /TB-SVHTTDL 25-12-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 52 (ngày 23/12/2019)