Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Văn hóa thể thao và Du lịch on 19 January 2018

BỘ MÁY TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

I

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Nguyễn Phúc Hà

Giám Đốc

02053.779.199

 

0912.111.596

2

Dương Minh Tuệ

Phó Giám Đốc

02053.874.664

 

0912.271.195

3

Hoàng Thế Vinh

Phó Giám Đốc

02053.871.589

 

0919.664.666

4

Phan Văn Hòa

Phó Giám đốc

02053.703.888

 

01245.223.666

 

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG

1

Văn phòng

 

 

 

 

 

Phương Ngọc Thuyên

Chánh VP

 

 

0913.590.237

 

Phạm Tuấn Lâm Phó chánh VP

02053.810.253

 

0989.908.846

  Ninh Văn Xa Phó chánh VP     0915.581.828

2

Phòng Quản lý Văn hóa

 

 

 

 

Hà Thị Lư

Trưởng phòng

02053.874.644

 

0982456866

 

Hoàng Thị Vân

Phó trưởng phòng

02053.810.227

 

0916.789.980

3

Phòng Quản lý Di sản

 

 

 

 

Trần Đình Can

Trưởng phòng

02053.718.699

 

0983.874.502

 

Nguyễn Thị Thắm

Phó trưởng phòng

02053.776.253

 

0989.291.288

4

Phòng Quản lý Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

Trần Bích Vân

Phó trưởng phòng

02056.255.004

 

0912.348.114

5

Phòng Quản lý Du lịch

 

 

 

 

Đặng Thị Lan

Trưởng phòng

02053.871.930

 

01689.403.903

 

Trần Anh Tuấn

Phó trưởng phòng

02053.775.253

 

0916.345.966

6

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

 

 

 

Vi Anh Thắng

Trưởng phòng

0205.3811483

 

0976.999.899

 

Hoàng Thị Hoài

Phó trưởng phòng

02053.876.253

 

0949.015.429

7

Phòng Tổ chức – Pháp chế

 

 

 

 

Hoàng Thanh Mai

Trưởng phòng

02053.810.218

 

0912.202.699

 

Nguyễn Thị đềm

Phó trưởng phòng

02056.255.005

 

0982.750.866

8

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

 

 

  Dương Văn Biên Trưởng phòng     0912.111.623

 

Hoàng Thị Hằng

Phó trưởng phòng

0253.814.889

 

0983.053.388

 

Liễu Thu Hồng

Phó trưởng phòng

0253.810.219

 

0984.951.111

9

Thanh tra Sở

 

 

 

 

 

Hoàng Gia Tôn

Chánh thanh tra

02053.810.633

 

0983.104.828

 

Nguyễn Văn Độ

Phó chánh

02053.810.506

 

0984.906.386

 

BỘ PHẬN VĂN THƯ

 

 

 

 

Hoàng Thị Vanh

Cán bộ

02053.810.970

 

0984.351.073

 

 

fax

02053.810.970

 

 

II

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

1

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật

 

02053.870.291

 

 

 

Hà Ngọc Minh

Giám đốc

02053.872.650

 

0965.845.723

 

Hoàng Thị Hà

Phó Giám đốc

02053.710.106

 

0982.875.573

  Đinh Quang Trung     Phó Giám đốc     0912.672.255
  Chu Mai Vinh             Phó Giám đốc      0912.340.756
  Phùng Văn Muộn        Phó Giám đốc     0915.347.828

2

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

02053.870.275

 

 

 

Phạm Viết Võ

Giám đốc

 

 

0979.838.567

 

Phạm Đình Khánh

Phó Giám đốc

02053.715.443

 

0983.243.996

  Dương Thị Bình Phó Giám đốc     0989.768.208

3

Trường trung cấp Văn hoá Nghệ thuật

02053.871.078

 

 

 

Bế Kim Dung

Hiệu trưởng

02053.711.016

 

0989.381.628

 

 

Phó Hiệu trưởng

02053.710.152

 

 

 

Nguyễn Văn Tân

Phó Hiệu trưởng

02053.711.019

 

0915.949.088

4

Thư viện

 

02053.811.203

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Oanh

Giám đốc

02053.815.504 

 

0976.777.938

 

Võ Thị Tường Vi

Phó Giám đốc

02053.812.405

 

0915.983.866

  Phạm Minh Hạnh Phó Giám đốc      

5

Bảo tàng

 

02053.812.632

 

 

 

Nông Đức Kiên

Giám đốc

02053.812.631

 

0914.994.771

  Thẩm Dương Long Phó giám đốc     0936.186.899

 

Hoàng Văn Định  Phó giám đốc     0983.617.442

6

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

02053.877.419

 

 

 

Nguyễn Chí Toàn Phó Giám đốc     0914.526.345

 

Đồng Quang Sáng

Phó Giám đốc

 

 

0914.526.345

7

Trung tâm Xúc tiến du lịch

02053.776.565

 

 

 

Trần Thị Bích Hạnh

Giám đốc

02053.776.567

 

0904.345.558

  Nông Xuân Tiến      Phó Giám đốc     0949.302.194
  Nguyễn Hoàng Toàn Phó Giám đốc     0983.617.442