Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
43/HD-SVHTTDL 28-04-2020 HƯỚNG DẪN Về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
08 /BC-SVHTTDL 17-01-2020 Báo cáo Công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tháng 01 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020
280/BC-SVHTTDL 18-12-2019 Báo cáo Công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2019 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
252 /BC-SVHTTDL 21-11-2019 Báo cáo Công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tháng 11 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019
409/QĐ-SVHTTDL 19-11-2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
218/BC-SVHTTDL 17-10-2019 Báo cáo Công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tháng 10 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019
367/QĐ-HĐTD 16-10-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành nội dung ôn tập xét tuyển viên chức năm 2019
195/BC-SVHTTDL 17-09-2019 Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch 9 tháng năm 2019 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
961/SVHTTDL-TCPC 06-09-2019 Về việc chiêu sinh học bổng lưu học sinh tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc
174/BC-SVHTTDL 15-08-2019 Báo cáo Công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tháng 8 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019