Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
77/TB-SVHTTDL 19-06-2020 Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
14 /TB-BCĐ 05-02-2020 Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
11 /TB-SVHTTDL 20-01-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần 04 (ngày 20/01/2020)
02 /TB-SVHTTDL 07-01-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần 02 (ngày 06/01/2020)
150 /TB-SVHTTDL 25-12-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 52 (ngày 23/12/2019)
147/TB-SVHTTDL 10-12-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 50 (ngày 09/12/2019)
145/TB-SVHTTDL 26-11-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 48 (ngày 25/11/2019)
130 /TB-SVHTTDL 12-11-2019 Thông báo Kết quả điểm xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
131/TB-SVHTTDL 12-11-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 46 (ngày 11/11/2019)
123/TB-SVHTTDL 22-10-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 43 (ngày 21/10/2019)