Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2019

Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phấn đấu không chỉ của Việt Nam mà của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng đến một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững. Bình đẳng giới là nam giới và nữ giới cùng có vị thế bình đẳng và được tôn trọng như nhau; cùng được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy khả năng và thực hiện các mong muốn của mình; cùng có cơ hội để tham gia, đóng góp và thụ hưởng từ các nguồn lực của xã hội và quá trình phát triển. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm sự bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực, bình đẳng cho thù lao trong công việc, bình đẳng trong việc hưởng thụ các thành quả, bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về quyền bình đẳng trên lĩnh vực bình đẳng giới như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…mà trọng tâm là Luật bình đẳng giới và thông qua các công ước quốc tế như công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em… nhờ đó mà phụ nữ và trẻ em đều được bảo vệ. Tuy nhiên, định kiến giới và tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở trong gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội. Trên thực tế, thời gian làm việc của phụ nữ trong gia đình thường dài hơn nam giới, nam giới vẫn được coi là trụ cột gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng. Còn các công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình thường được coi là “thiên chức” của phụ nữ…

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Năm 2019, tỉnh Lạng Sơn triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, với chủ đề “ Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới,  tại Tỉnh sẽ diễn ra các chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực như chương trình Biểu diễn nghệ thuật gắn với tuyên truyền các nội dung liên quan đến Bình đẳng giới; diễn ra Hội thi Kiến thức về Bình đẳng giới và hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài.….đồng hành còncác hoạt động can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực và các hoạt động phòng ngừa bạo lực gia đình của các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Để đẩy mạnh việc tuyên truyền và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình. Góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững, mỗi chúng ta hãy làm tốt những thông điệp sau:

1. Hưởng ứng Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

2. Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019.

3. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

4. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

6. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

7. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

8. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, không xâm hại tình dục.

9. Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

10. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.

11. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

12. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh