Skip to main content

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn phối hợp tham gia Liên hoan hát Văn, Hát Chầu Văn, năm 2019 tại tỉnh Hà Nam

Thực hiện Kế  hoạch số 77/KH-SVHTTDL ngày 26/8/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn về việc tham gia Liên hoan hát Văn, Hát Chầu Văn năm 2019 tại tỉnh Hà Nam. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã xây dựng toàn bộ các nội dung, chương trình, tuyển chọn nghệ nhân, thanh đồng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn để tham gia Liên hoan từ ngày 5/9 đến ngày 8/9/2019. tại Đền Lảnh Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tham gia Liên hoan Hát văn, hát Chầu văn tại tỉnh Hà Nam là hoạt động  chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9. Qua đó nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy các giá trị nghệ thuật của loại hình Hát văn, hát Chầu văn; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc bảo tồn, kế thừa giới thiệu với công chúng và du khách về những giá trị nghệ thuật của loại hình Hát văn, hát Chầu văn trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thông qua Liên hoan là dịp để các nghệ nhân, thanh đồng gặp gỡ học tập giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau qua đó nhằm quảng bá và giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa của tỉnh Lạng Sơn đến với các tỉnh trong khu vực và các địa phương trong cả nước.

Đoàn Lạng Sơn tham gia trình diễn 02 giá đồng được các thanh đồng sử dụng hầu thánh tại các đền, miếu, phủ đó là  giá Quan Tam và giá Chầu Lục. Kết quả đoàn Lạng Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng cờ lưu niệm; Tiết mục của nghệ nhân ưu tú Tạ Bích Lộc và nhóm cung văn, hầu dâng đã đạt giải A tại Liên hoan./.

 

                                                  Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh