Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TRUNG TÂM PHP VÀ CHIẾU BÓNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC – LAO ĐỘNG NĂM 2019

 

Sng ngy 25 thng 12 năm 2019, Trung tâm Pht hnh phim và Chiếu bóng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức -  lao động năm 2019.

Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Văn Hòa – Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch. Cùng với sự tham gia của toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm PHP và Chiếu bóng.

Ti Hội nghị các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, viên chức, lao động đã nghe báo cáo tổng kết công tác hoạt động PHP và Chiếu bóng năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đưa ra những ý kiến góp ý về một số nội dung như: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, Quy chế hoạt động công đoàn đơn vị… Đồng thời toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cùng được nghe các báo cáo công đoàn năm 2019, báo cáo công khai tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019…

Trong năm 2019 hoạt động chiếu phim và công tác tuyên truyền của các đội chiếu phim lưu động đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra   với tổng số buổi chiếu theo kế hoạch và chính trị đạt: 1675/1670 buổi (trong đó có 52 buổi chiếu chính trị);  đến được 321 lượt xã, 2.648 lượt thôn, lượt người xem là 160.000 lượt người với tổng số lượt tuyên truyền là 10.407 lượt. Cùng với đó thực hiện được 9 đợt phim lớn trong năm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh cũng như của cả nước…phối hợp  với các trường THCS Nội Trú trên địa bàn toàn tỉnh được 13 buổi chiếu phim và lồng nghép tuyên truyền các chuyên đề như : Phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em… Ngoài ra còn chiếu phim tại các trường mầm non trên địa bàn Thành phố với chủ đề: “Bác Hồ với thiếu nhi”… Rạp chiếu phim Đông Kinh  thực hiện được 2.049 suất, lượt người xem là 21.186 lượt người với tổng số 131 phim truyện Việt Nam và phim nước ngoài…

Với những kết quả đã đạt được  năm 2019, đã có 5 tập thế và 13 cá nhân của đơn vị đã được Giám Đốc Sở tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm và đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019.

 Cuối buổi, toàn thể cán bộ, viên chức, lao động đã đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân năm 2020. Tiếp tục trong năm 2020 đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, chiếu phim phục vụ nhân dân tại các xã vùng III, vùng đặc biệt khó khăn, xóa trắng các điểm chiếu; Rạp chiếu phim Đông Kinh chủ động khai thác nguồn phim hay, hợp thị hiếu; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật đến tập thể cán bộ viên chức và người lao động; phấn đấu đạt các chỉ tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.