Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đoàn công tác đã đến thăm, gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

Tại buổi gặp mặt lãnh đạo Sở đã báo cáo tóm tắt đặc điểm tình hình, những kết quả công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình đã đạt được, đồng thời, kiến nghị đề xuất lãnh đạo Bộ về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện triển khai các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã biểu dương những kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo định hướng một số nội dung quan trọng về công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Thứ trưởng lưu ý tỉnh Lạng Sơn quan tâm đến công tác quy hoạch bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hoá; khai thác các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển du lịch bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường hợp tác với Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đặc biệt là hợp tác về quảng bá du lịch, thể thao thành tích cao;... Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý những nội dung liên quan đến việc sáp nhập, giải thể một số phòng, đơn vị trực thuộc cần chú ý đảm bảo thực hiện đầy đủ, tránh chồng chéo những chức năng nhiệm vụ quản lý thuộc các lĩnh vực của ngành. Ổn định hoạt động của các phòng, đơn vị ngay sau sáp nhập, làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để động viên kịp thời, giúp yên tâm công tác trước và sau sáp nhập, giải thể. Sau khi làm việc với Sở, đồng chí Tạ Quang Đông đã đến thăm và làm việc với Trường trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật tỉnh – đơn vị vừa có quyết định giải thể, sáp nhập với một số trường chuyên nghiệp khác của tỉnh.

Chuyến thăm và làm việc của đồng chí Thứ trưởng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với các địa phương nói chung và Lạng Sơn nói riêng nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ những chủ trương, chính sách, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH