Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động, phục vụ học tập suốt đời trong thư viện

TẬP HUẤN KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

 PHỤC VỤ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG THƯ VIỆN

 

 

          Ngày 16/8/2017 – 19/8/2017 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 02 lớp Tập huấn “Kỹ năng tổ chức các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện” “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực thư viện và hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê thư viện cho cán bộ quản lý và chuyên môn thư viện cấp tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

          Đối tượng tham dự lớp tập huấn là chuyên viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo, cán bộ thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên -  Huế trở ra. Tại lớp tập huấn, học viên được nghe các giảng viên đến từ Vụ Thư viện, Bộ Khoa học và Công nghệ… phổ biến những nội dung cơ bản về kinh nghiệm tổ chức các dịch vụ mới phục vụ hiệu quả việc học tập suốt đời cho nhân dân; Những định hướng về phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam; Thư viện với việc xây dựng bộ sưu tập và tham gia thế giới nguồn mở để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân; Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2012-2017; Hướng dẫn và sử dụng phần mềm thống kê thư viện.

          Đợt tập huấn nhằm đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện đem lại hiệu quả cao góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam./.