Skip to main content

TẬP HUẤN KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH PHỤC VỤ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG THƯ VIỆN

           Từ ngày 27/8-29/8/2019, đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  và Trưởng, phó phòng Nghiệp vụ Thư viện tỉnh Lạng Sơn đã tham dự lớp Tập huấn về “Kỹ năng tổ chức các hoạt động và triển khai mô hình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” và “Nhân rộng các mô hình phục vụ học tập suốt đời hiệu quả trong thư viện”  do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

           Đối tượng tham gia lớp tập huấn lần này là đại diện Lãnh đạo, chuyên viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo, cán bộ thư viện các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên -  Huế trở ra. Tại lớp tập huấn, học viên được nghe các giảng viên đến từ Vụ Thư viện, trường Đại học Nội vụ Hà Nội… phổ biến những nội dung cơ bản về đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng – một số định hướng để chuẩn bị về đích; Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sư phạm, kỹ năng thông tin, tổ chức các lớp đào tạo và phương pháp thuyết trình hiệu quả trong tuyên truyền giới thiệu sách thúc đẩy văn hóa đọc phát triển; Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời trong thư viện giai đoạn hiện nay, giáo dục STEM và thư viện thời 4.0

          Chương trình tập huấn nhằm giúp cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác thư viện có kỹ năng tổ chức các hoạt động phục vụ phát triển văn hóa đọc và phương thức triển khai các mô hình phát triển văn hóa đọc, kỹ năng áp dụng các mô hình thư viện phục vụ học tập suốt đời nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” và Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa, câu lạc bộ” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.