Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống của địa phương

Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hoá nhằm thoả mãn khát vọng trở về cội nguồn tự nhiên. Trong quá trình hội nhập kinh tế, giao lưu văn hoá quốc tế, vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ngày càng quan trọng, trong đó có sự góp phần không nhỏ của các lễ hội truyền thống các dân tộc địa phương.

Qua kiểm kê thực tế, tỉnh Lạng Sơn có 272 lễ hội truyền thống, trong đó hơn 80% là lễ hội dân gian (lễ hội lồng tồng) còn giữ được gần như nguyên gốc các giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc, những nét truyền thống lâu đời của các dân tộc. Chính các lễ hội này là những nhân tố chủ đạo tạo nên sự phong phú và bản sắc độc đáo của địa phương.

Nhu cầu tổ chức lễ hội đã lan tỏa ở hầu hết mọi nơi tại địa phương, đặc biệt là loại hình lễ hội truyền thống. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực: Vừa gìn giữ, phát triển những nét đẹp văn hóa truyền thống, vừa kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố văn hóa tiên tiến, phát huy được tác dụng tích cực của lễ hội, nêu cao ý nghĩa giáo dục truyền thống.

 

Ảnh lễ hội Ná Nhèm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn

 

Để đưa các lễ hội truyền thống của địa phương gắn liền với việc phát triển du lịch, Ban quản lý Di tích tỉnh đã tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tiến hành lựa chọn một số lễ hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh trình các cấp có thẩm quyền đưa vào danh mục Di sản văn hóa Phi vật thể cấp Quốc Gia. Trong năm 2015 đã có 03 lễ hội truyền thống tiêu biểu được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đó là: Lễ hội Ná Nhèm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn; lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ, thành phố Lạng Sơn; Lễ hội Bủng Kham, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định.

Việc phục hồi và tổ chức các lễ hội truyền thống của địa phương đã thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham dự lễ hội, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng chính là mục tiêu Ban quản lý Di tích tỉnh – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đang rất quan tâm và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới./.