Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần II - 2019

Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11 năm 2019 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình và thành lập đoàn tham gia " Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần II - 2019" tại không gian khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, số 19 Hoàng Diệu, Hà Nội. Các nghệ nhân, diễn viên của đoàn đã biểu diễn 02 tiết mục Hát then - Đàn tính mang đậm bản sắc dân tộc Tày, Nùng của mảnh đất Xứ Lạng, được đông đảo bà con nhân dân trong cả nước và bạn bè quốc tế ngợi khen và cổ vũ.

Đây là sự kiện hưởng ứng "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2019", do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao phối hợp thực hiện, nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản đặc sắc của Việt Nam, đặc biệt, di sản văn hóa Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới của nhân loại.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời,  quảng bá tiềm năng văn hóa, thương mại và du lịch, liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các vùng miền… Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh  nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại các địa phương trong cả nước./.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh