Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền lưu động đáp ứng các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ hiện nay

           Tuyên truyền lưu động được xác định là một trong những hoạt động tuyên truyền mũi nhọn của ngành Văn hoá nói chung và Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh nói riêng. Với phương châm nhanh nhạy, kịp thời, cơ động và bằng 03 phương thức kết hợp: Đội Tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là bà con nhân dân các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tạo cơ hội để người dân “ cùng biết, cùng làm, cùng bàn, và cùng kiểm tra ”, đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương.

          Với đặc điểm vị trí là một tỉnh biên giới, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội khá nhạy cảm, bên cạnh đó là sự bùng nổ về công nghệ thông tin và các phương tiện thông tin đại chúng… đòi hỏi việc liên kết phối hợp tổ chức thực hiện chức năng tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước một cách sinh động, đảm bảo “ nhanh, đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả ” bằng những hình thức tuyên truyền nhẹ nhàng, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm đến với quần chúng nhân dân… từng bước thấm sâu vào đời sống văn hóa, xã hội. Chương trình tuyên truyền lưu động không chỉ là kênh thông tin một chiều mà còn phải thực hiện chức năng định hướng dư luận xã hội, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin với Đảng, với chế độ trong các tầng lớp nhân dân, động viên, cổ vũ, tạo động lực để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thực hiện thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước.

          Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng Đội Tuyên truyền lưu động đã nỗ lực quyết tâm đáp ứng những yêu cầu đặt ra bằng cách: Chủ động liên hệ và phối hợp; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động từng tháng, quý, năm với các ban ngành trong tỉnh và các Phòng Văn hoá Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố.

    Trong thực tế hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 11 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố và 1 đội Tuyên Truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh mặc dù công tác tuyên truyền lưu động được đẩy mạnh, và có những hoạt động rất có ý nghĩa thiết thực tập trung chuyên sâu về các chủ đề như: phát triển nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền về biển đảo, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội… tuy nhiên trang thiết bị cho công tác tuyên truyền còn thiếu; tình hình kinh phí hoạt động của Đội còn rất ít và gặp rất nhiều khó khăn. Việc tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động quy mô cấp toàn quốc, chế độ được áp dụng đối với những người đang hưởng lương theo ngân sách nhà nước chỉ chi phụ cấp tập luyện, biểu diễn và hoạt động ngoài giờ; có khi do ngân sách hạn hẹp còn không có. Đối với những người không hưởng lương nhà nước, thì Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật phải hợp đồng và thoả thuận chi trả theo thời vụ và theo chương trình kịch bản biểu diễn, con người làm công tác chuyên môn còn hạn chế, vì vậy việc duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động là việc không hề dễ dàng.

    Trên thực tế khẳng định rằng hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần ngày càng phong phú, đa dạng lành mạnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ vũ, vận động nhân dân tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân cùng hăng hái thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Đội thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đẩy mạnh hoạt động vận động xã hội hóa vì đây chính là hướng đi phù hợp nhất hiện nay.

         Từ những thực trạng trên làm cho công tác tuyên truyền lưu động tại cơ sở gặp phải ko ít những khó khăn thử thách như:

         Các chương trình biểu diễn thường được tổ chức vào buổi tối nên các nam nữ diễn viên phải cố gắng hết sức vừa để hoàn thành tốt công việc của đội vừa đảm bảo hoàn thành tốt trách nhiệm với gia đình.

         Công việc vất vả, nhưng những người làm công tác tuyên truyền lưu động ngoài lương ra không có thêm phụ cấp.

         Đội tuyên truyền tuy hiện nay biên chế số lượng được quan tâm nhưng vẫn còn hạn chế về chất lượng. do được sáp nhập với đội kịch từ bên chuyên nghiệp công tác đạo diễn, xây dựng kịch bản, dàn dựng chương trình tuy có bước tiến bộ, nhiều sáng tạo nhưng cũng cần được phải được đầu tư hơn nữa từ phân tích kịch bản, âm nhạc, sân khấu, trang phục, đạo cụ... Tuyên truyền, cổ động trực quan cần phát triển mạnh về chiều sâu cho phù hợp và sát với thực tiễn, cần nhìn thẳng vào các vấn đề mặt trái của xã hội, chú trọng đến đối thoại, vận động, thuyết phục, giải đáp trúng những vấn đề bức xúc mà quần chúng nhân dân đang quan tâm, phản ánh kịp thời ý kiến của nhân dân và dư luận xã hội; khai thác để chương trình thêm sinh động, hấp dẫn.

         Nội dung, hình thức hoạt động tuy đã được cải thiện, nâng cao, song so với đòi hỏi của xã hội thì hình thức, chất lượng nội dung tuyên truyền nhìn chung chưa đồng đều, hoạt động của đội còn đơn điệu nghèo nàn, thiếu những chuyên đề sâu, nặng về  lý luận, lượng thông tin trong chương trình còn ít, tính cổ động không mạnh, văn hóa truyền thống các dân tộc vô cùng phong phú, có giá trị, song do nhiều nguyên nhân mà chưa được khai thác, sử dụng, phục vụ cơ sở có hiệu quả.

         Những trang thiết bị được cấp, thời gian qua chưa thực sự hiện đại, còn thiếu đồng bộ, chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động, phát triển, các đội Tuyên truyền lưu động cần tăng cường trong việc bố trí cán bộ, quản lý, sử dụng một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả thiết bị.

Các chương trình Tuyên truyền lưu động được đầu tư có chất lượng tốt, tuy nhiên lượng khán giả đến xem vẫn rất ít. Vì chúng ta đang sống trong một thời đại bùng nổ thông tin mạnh mẽ, khi mà internet và các phương tiện nghe, nhìn chất lượng cao đã đi vào từng nhà, đặc biệt là truyền hình có hàng trăm kênh, phát sóng liên tục 24/24 giờ mỗi ngày, với đầy đủ các loại hình văn hóa nghệ thuật, thể thao… đã làm cho đời sống tinh thần và nhu cầu giải trí của người dân (kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh) được đáp ứng ngày càng phong phú, đa dạng; các Chương trình Tuyên truyền lưu động của chúng ta không còn là sự lựa chọn ưu tiên của người dân, do đó luôn luôn có rất ít khán giả đến xem.  

          Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa đánh giá hết được tiềm năng tuyên truyền ở cơ sở, chưa phát huy hết các loại hình tuyên truyền, không gian tuyên truyền còn bó hẹp, đối tượng tuyên truyền chưa nhiều nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Chưa sử dụng hết các thiết chế văn hóa để làm tuyên truyền, phương pháp tuyên truyền chưa đa dạng, thời gian tuyên truyền phần lớn theo thời vụ, nội dung tuyên truyền chưa phong phú trong khi nhiều vấn đề của đời sống xã hội đặt ra. Hơn nữa kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay; đội ngũ làm công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu chưa đáp ứng kịp thời khối lượng lớn công việc nên còn nhiều bất cập, cán bộ thường xuyên thay đổi, làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền cũng như đào tạo... Một bộ phận các cấp, ban, ngành chưa nhận thức được công tác tuyên truyền là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chưa thấy rõ tính hiệu quả của công tác tuyên truyền và xem đó là nhiệm vụ của riêng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên việc chỉ đạo, tham gia, phối kết hợp đối với công tác này còn bị xem nhẹ.

Giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền lưu động đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lạng Sơn.

Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Nội dung phải sát với thực tiễn cuộc sống, kịp thời đối với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hình thức phải đa dạng, phong phú và sử dụng nhiều loại hình tuyên truyền để tránh nhàm chán.

Ổn định tổ chức con người và nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền của các tuyên truyền viên của đội. Chương trình tuyên truyền của đội bao giờ cũng là chương trình tổng hợp của nhiều thể loại gồm: Ca, múa, kịch… cổ động trực quan trình chiếu slide tuyên truyền sinh động.

Để tăng thêm thu nhập cho tuyên truyền viên, cần tạo điều kiện để cán bộ, đội viên Đội Tuyên truyền lưu động có hợp đồng biểu diễn hoặc làm thêm ngoài giờ hành chính với các địa phương, đơn vị, tổ chức bên ngoài. Điều này giúp anh chị em phấn khởi, nhiệt tình và yên tâm công tác hơn.

Để không bị động về lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên hàng năm cần tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho hạt nhân các tuyên truyền viên, cộng tác viên ở địa phương. Vì các hạt nhân này là lực lượng dự bị, có thể được bổ sung vào chương trình Đội Tuyên truyền lưu động khi cần.

Tuyên truyền và vận động các cấp, ban, ngành để họ thấy được công tác tuyên truyền là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thấy rõ tính hiệu quả của công tác tuyên truyền và xem đó là nhiệm vụ của không chỉ riêng của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà đó là nhiệm vụ chung của các ngành, các cấp.

Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương, đây là môi trường để tìm thấy những hạt nhân phong trào tốt, có thể mời tham gia các chương trình tuyên truyền lưu động khi cần thiết. Khi biểu diễn phục vụ cơ sở nên mời các đội văn nghệ, nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ ở địa phương tham gia một vài tiết mục vào chương trình của đội, vừa nhằm thu hút quần chúng đến xem, tăng khách thể tuyên truyền, vừa kích thích phát triển phong trào ở địa phương.

Đầu tư trang thiết bị chủ yếu là hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ công tác tuyên truyền lưu động ở các địa phương.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể... góp phần thực hiện xã hội hóa hoạt động tuyên truyền lưu động, đồng thời  làm phong phú thêm nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh.

Cần có những chính sách quy định rõ ràng, thống nhất, có chế độ ưu đãi phục vụ cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hoạt động ban đêm, tập luyện xây dựng chương trình... Cần quan tâm đúng mức đến đội ngũ cán bộ làm công tác này bằng cách tạo điều kiện cho Tuyên truyền viên được học tập, bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ, được cấp phát tài liệu, cung cấp thông tin… 

        Trước bối cảnh yêu cầu đổi mới và phát triển các hình thức nghệ thuật, sử dụng và khai thác các phương tiện công nghệ phục vụ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí hiện đại ngày càng chiếm lĩnh đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, nếu phương thức hoạt động truyền thống của Đội Tuyên truyền lưu động chỉ dừng lại hoặc thỏa mãn với những kết quả đã đạt được như hiện nay, thì chắc chắn sẽ rơi vào xu hướng tụt hậu dần, khó có chỗ đứng vững chắc trong kinh tế thị trường nghệ thuật biểu diễn. Do đó, để đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động là việc hết sức cần thiết sắp tới và là nhiệm vụ sống còn của Đội Tuyên truyền lưu động trong hệ thống thông tin, tuyên truyền, của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh