Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ II và Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (10/6/1989 - 10/6/2019)

Ngày 10/6/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ II và Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (10/6/1989 - 10/6/2019). Tới dự buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phốcác nghệ nhân trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng 15 nghệ nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý, trong đó có 3 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 12 nghệ nhân được phong tặng “Nghệ nhân ưu tú”, mong muốn các nghệ nhân tiếp tục phát huy tài năng, tri thức và tâm huyết của mình, tiếp tục cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa các dân tộc Xứ Lạng.

IMG_9248.JPG

Đồng chí Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh qua 30 năm xây dựng và trưởng thành đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển văn hoá, xã hội của tỉnh nhà. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà trung tâm đã đạt được. Đồng thời, trong thời gian tới đề nghị Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tiếp tục phát huy, tích cực nghiên cứu nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn của đơn vị phục vụ tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ tại cơ sở... Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh giai đoạn 2009-2019./.

                                                                                       Trần Đức Thịnh - Văn phòng Sở