Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2020

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cộng đồng và huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2020 cho cán bộ quản lý cấp xã, các doanh nghiệp, hộ tham gia phát triển du lịch cộng đồng tại các huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia. Tham dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Hoàng Thế Vinh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Hữu Lũng; lãnh đạo UBND các xã và 40 học viên đến từ các xã có hoạt động du lịch cộng đồng như Mông Ân (Bình Gia), Vũ Lăng, Bắc Quỳnh, Chiến Thắng (Bắc Sơn), Hữu Liên, Yên Thịnh (Hữu Lũng).

 Lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cộng đồng diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 5 năm 2020, do các giảng viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội giảng dạy gồm có 5 chuyên đề lý thuyết và  1 chuyên đề thực tế tại Điểm du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Nội dung các chuyên đề về tổng quan du lịch cộng đồng; sản phẩm du lịch cộng đồng; tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong phục vụ khách; dịch vụ lưu trú tại nhà (homestay); hướng dẫn tham quan cho khách và thực hành các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong quy trình đón tiếp phục vụ khách. Qua lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật và củng cố kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cấp xã và quản lý các doanh nghiệp, các hộ gia đình tham gia phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra 03 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 năm 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) tổ chức nhằm phổ biến những quy định của pháp luật hiện hành về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; an toàn phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trong cộng đồng.

Lớp tập huấn là một trong những nội dung giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần đa dang hóa các sản phẩm du lịch của tỉnh. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của các địa phương, đặc biệt là giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của cộng đồng, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phòng Quản lý Du lịch