Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG “ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI - 30/7 ” NĂM 2019

Trong những năm qua, tình hình tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số lượng và tính chất, mức độ, quy mô. Đây là loại tội xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do, quyền con người và được pháp luật chế tài với các quy định rất nghiêm khắc. Qua công tác điều tra cơ bản lực lượng công an nước ta đã xác định nhiều tuyến và địa bàn trọng điểm, phức tạp mà tội phạm mua bán người thường lợi dụng hoạt động như: tuyến giao thông Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội  - Quảng Ninh, Hà Nội - Lào Cai và các đường mòn cửa khẩu trên biên giới phía Bắc và phía Tây Nam Lào Campuchia…

Thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi và phức tạp. Phần lớn các vụ mua bán người đều do các tổ chức đường dây tội phạm thực hiện, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và ngoài nước, với nhiều thủ đoạn hứa hẹn việc làm, môi giới hôn nhân, cho nhận con nuôi.

Trước những thủ đoạn của tội phạm mua, bán người, Chính phủ Việt Nam đã có những chủ trương lớn để ứng phó. Trước tiên là việc xây dựng những chính sách, hành lang pháp luật cho công tác phòng, chống đấu tranh trấn áp loại tội phạm này. Cơ quan chức năng đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi bổ sung 16 văn bản và xây dựng mới 11 văn bản liên quan; đặc biệt Luật phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-3-2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012. Luật phòng, chống mua bán người đã thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện pháp luật liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có nội dung mua bán người.

Ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30/7 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, với mục tiêu huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc.

          Đối với tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm mua bán người luôn được quan tâm thực hiện, Lạng Sơn đã tập trung đấu tranh làm rõ các vụ mua bán người, đặc biệt là các vụ án có tổ chức, xuyên quốc gia; truy bắt các đối tượng phạm tội, nhất là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhân, hộ khẩu thông qua quản lý cư trú; tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất nghi vấn sử dụng lao động trẻ em để phát hiện nạn nhân bị bóc lột sức lao động và giải cứu kịp thời; chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý triệt để các trung tâm môi giới về hôn nhân có yếu tố nước ngoài, xuất khẩu lao động, cho - nhận con nuôi trái phát luật...

Thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người, giai đoạn 2016-2020, Lạng Sơn tiếp tục được Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ xác định là một trong sáu địa bàn chỉ đạo điểm trên toàn quốc về thực hiện chương trình. Tỉnh đã chọn 3 huyện chỉ đạo điểm gồm: Lộc Bình, Tràng Định và Hữu Lũng. Hằng năm, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện tốt các nội dung như truyền thông giáo dục, phòng ngừa; đấu tranh, điều tra, truy tố xét xử tội phạm…Trong giai đoạn I (2016-2018), các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, bắt 17 vụ, 36 đối tượng mua bán người, mua bán trẻ em với 24 nạn nhân. Từ đầu năm 2019 đến nay bắt 3 vụ, 09 đối tượng, số bị bán và giải cứu được là 05 người.

Hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7 ” năm 2019. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, và hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị mua bán. Tăng cường công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về công tác phòng, chống mua bán người. Đối với người dân hãy biết tự bảo vệ chính bản thân mình, tránh xa mọi cám dỗ và những cạm bẫy của bọn tội phạm; mỗi gia đình luôn nhắc nhở con em hiểu được phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để phòng ngừa, tránh xảy ra hậu quả không mong muốn./. 

                                                     Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh