Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 28 August 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
97/TB-TBLTHC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
97-TB.doc 55.5 KB