Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại Hội Đảng Bộ Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Lạng Sơn Nhiệm Kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Sở Văn Hóa thể Thao Và Du Lịch Tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành cộng Đại Hội Lần thứ III nhiệm Kỳ 2020 – 2025. Đến dự và Chỉ đạo có Đồng chí Hương Văn Độ, Tỉnh Ủy Viên – Bí thư Đảng ủy Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đến tham dự Đại Hội có Nguyên Lãnh đạo, nguyên Ủy Viên Ban thường Vụ, Nguyên Ủy viên BCH Đảng Bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và toàn bộ Đảng viên Đảng Bộ Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch…

 Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ trường Sở VHTT&DL đã tích cực triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ khối CCQ Tỉnh và sự phối hợp giúp đỡ của các Ban ngành, đoàn thể trong tỉnh. Đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, các đoàn thể chính trị và toàn thể CB, đảng viên, CC, VC, NLĐ của Đảng bộ. Đảng bộ Sở VHTT&DL đã phát huy được vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên mọi lĩnh vực công tác, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Xây dựng môi trường văn hóa, kỷ cương, nền nếp, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chỉ đạo xây dựng được nhiều chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều gương đảng viên điển hình tiên tiến trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại đại hội, các Đảng viên cũng bầu ra Ban chấp hành Đảng Bộ Sở Văn Hóa Thể thao và Du Lịch nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm có các Đồng chí : Nguyễn Phúc Hà; Phan Văn Hòa; Dương Minh Tuệ; Hoàng Thế Vinh; Nông Đức Kiên; Hoàng Thanh Mai; Phạm Viết Võ; Vi Anh Thắng; Đặng Thùy Lan; Hà Ngọc Minh; Nguyễn Chí Toàn; Hoàng Gia Tôn; Trần Thị Bích Hạnh; Hà Thị Lư;  Lương Trọng Hảo. Tại kỳ họp thứ I của Ban chấp hành đã bầu ra đồng chí Nguyễn Phúc Hà – Bí thư  Đảng ủy Đảng Bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đồng chí Phan Văn Hòa – Phó bí thư Đảng ủy Đảng Bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ; đồng chí Dương Minh Tuệ Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đảng Bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch./.

                                                                              Trung Tâm PHP và Chiếu bóng