Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
195/BC-SVHTTDL 17-09-2019 Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch 9 tháng năm 2019 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
961/SVHTTDL-TCPC 06-09-2019 Về việc chiêu sinh học bổng lưu học sinh tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc
174/BC-SVHTTDL 15-08-2019 Báo cáo Công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tháng 8 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019
862/PĐTĐ-SVHTTDL 15-08-2019 PHÁT ĐỘNG Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019)
149/BC-SVHTTDL 15-07-2019 Báo cáo Công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tháng 7 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
120/BC-SVHTTDL 17-06-2019 Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
91/BC-SVHTTDL 15-05-2019 Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tháng 5; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
49/KH-SVHTTDL 10-05-2019 Kế hoạch Thực hiện "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" tỉnh Lạng Sơn năm 2019
48/KH-BCĐ 09-05-2019 Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019
46/KH-SVHTTDL 06-05-2019 Kế hoạch Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn (10/6/1989 - 10/6/2019)