Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hoạt động Thanh tra Sở

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 7/03/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành 178 về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 kiểm tra tại các huyện, thành phố.

Kết quả kiểm tra được trên 30 cơ sở kinh doanh Karaoke, Khách sạn, Nhà nghỉ, Xông hơi, massage. Qua kiểm tra đã hướng dẫn tuyên truyền các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định pháp luật về phòng chống mại dâm và kịp thời chấn chỉnh xử lý những vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ./.

 

                                                 

                                                                                             Tin và ảnh. Chánh thanh tra Hoàng Gia Tôn