Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hoạt động của Thanh tra Sở

Thực hiện văn bản số 1130/CAT-PC07 ngày 01/04/2019 của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về điều kiện an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy do Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra.

Thanh tra Sở đã cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra.  Kết quả kiểm tra được 10 cơ sở kinh doanh Karaoke, Quán Bar trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn và các huyện Văn Lãng, Cao Lộc,Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính 04 cơ sở kinh doanh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở kinh doanh Kara oke và đình chỉ hoạt động vì vi phạm các Quy định về phòng cháy chữa cháy.

IMG_20190418_084529.jpg